Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Dokumenter

Presentasjon fra Lisa Marie Erlandsen - frokostmøte om avfallshåndtering
Presentasjon fra Anne-Sigrid Nordby - frokostmøte om avfallshåndtering
Presentasjon fra Tor Atle Gjerde, Caverion

Frokostmøte om EPD og tekniske installasjoner.

Presentasjon fra Morten Dybesland, Statsbygg
Presentasjon fra Eivind Selvig, klimagassregnskap
Frokostmøte om BREEAM. Presentasjon Anders Nohre-Walldèn
Vedal implementerer bærekraft i sin prosjektmodell. Av Marie Winsvold
Hvordan få prosjekter til å jobbe bærekraftig? Av Una Myklebust Halvorsen
Hvordan designe fremtidens byer?

Hvordan designe fremtidens byer?

Dokumenter   •   20-03-2018 10:21 CET

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse ga innspill til ny energimerkeordning

Olje- og energidepartementet ønsker å videreutvikle Energimerkeordningen. I den anledning inviterte de til møte for å få innspill fra næringen og andre aktuelle interessenter. I samarbeid med våre medlemmer utarbeidet Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse et innspillsnotat som ble presentert på møtet.