Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

​Workshop om eiendomssektorens veikart mot 2050, Parismålet og en ny sirkulær økonomi

Nyhet   •   mar 11, 2016 12:41 CET

I løpet av våren vil Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom utarbeide et veikart for hvordan eiendomssektoren konkret må bidra for å oppfylle Parismålet om 40% utslippskutt innen 2030 og krav om økt ressursutnyttelse, samt nødvending utvikling for å nå nullutslipp i 2050.


Som et ledd i arbeidet inviterer vi medlemmer i begge organisasjoner og noen eksterne fagspesialister til en workshop for å høre deres tanker og forslag.

Tid: Torsdag 31. mars kl 9-13
Sted: Næringslivets Hus på Majorstua, møterom Sinnataggen

Workshopen vil bestå av scenarioarbeid i grupper der vi tegner en klar visjon for 2050 med diskusjon rundt hva som skulle kunne lede til at visjonen oppnås i 2050.

  • Hvilke satsingsområder vil ha mest positiv effekt på miljøet?
  • Hvilken strategi er mest hensiktsmessig i et konkurransedrevet marked?
  • Hvilke grep må gjøres for å redusere utslipp knyttet til energibruk i drift, til bruk av materialer og til transport?
  • Hvordan oppnå krav til redusert avfall og få til økt utnyttelse av materialressurser?

I løpet av workshopen vil vi informere om hva prosessen vil gå ut på videre og hvilken funksjon veikartet kan få i utviklingsarbeidet.

Ønsker du å bidra gjennom din deltagelse, vennligst send din påmelding til katharina.bramslev@byggalliansen.no innen 15. mars.

Velkommen!

Mer lesing:
Veikartet mot 2050 - en kronikk av Katharina Bramslev

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.