Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Stor interesse for BREEAM In-Use

Nyhet   •   feb 14, 2018 13:09 CET

NGBC har per i dag 13 registrerte BREEAM In-Use revisorer i sitt nettverk, og har nå etablert et forum for disse. Her fra siste forum.

NGBC ser at fokuset på eksisterende, bærekraftige bygg bare øker, og dermed også interessen for BREEAM In-Use. NGBC har per i dag 13 registrerte BREEAM In-Use revisorer i sitt nettverk, og har nå etablert et forum for disse.

BREEAM In-Use er fortsatt relativt nytt i det norske markedet, men det forventes at etterspørselen for bærekraftige eksisterende bygg vil øke i tiden fremover. Dette er et naturlig neste steg nå som miljøklassifisering av nybygg er i ferd med å bli en selvfølge.

Det er kommet på plass flere BREEAM In-Use revisorer den siste tiden, og i den anledning har NGBC etablert et forum hvor kunnskap og erfaringer kan deles. Det vil være møter hvert kvartal eller halvår hvor ulike problemstillinger drøftes og en gjesteforeleser eller to tas inn.

NGBC tror at dersom opptaket av BREEAM In-Use skal øke i Norge må vi få frem beste praksis slik at både revisorer og kunder opplever at dette er nyttig, og at prosessen er god.

Globalt er det over 3000 eiendommer og 11 millioner m² sertifisert i henhold til BREEAM In-Use International 2015. I Norge er det foreløpig 10 eiendommer som er sertifisert og i underkant av 60 eiendommer som er registrert.

NGBC ser etterspørselen tar seg opp, mye takket være De 10 strakstiltakene i «Eiendomssketorens veikart mot 2015» utgitt av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, der BREEAM In-Use foreslås som et konkret tiltak.


Hva er BREEAM In-Use?Bærekraft i eksisterende yrkesbygg

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å tilknytte seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller under ett.

Hvordan fungerer det?

BREEAM In-Use er basert på et online-verktøy som gir brukeren tilgang til å registrere, vurdere og sertifisere eksisterende yrkesbygg. Ved hjelp av en innledende kartlegging av hvilke kvaliteter som er på plass får man raskt også et innblikk i hvor potensiale for forbedring ligger. Ved hjelp av BREEAM In-Use har man et effektivt verktøy for å ta beslutninger, iverksette tiltak og følge opp en kontinuerlig, bærekraftig utvikling av eiendommen.

Mer informasjon finner du på våre nettsider.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.