Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Smart og grønn mobilitet

Nyhet   •   apr 26, 2018 10:13 CEST

Smart og grønn mobilitet: Fv. Birgit Rusten, Futurebuilt, Thorbjørn Barrett Sele, Ferd Eiendom, Vegard Forbergskog, RFS arkitekter , Jan Tore Endresen, CityQ og Elisabeth Kolrud, Asker Eiendom.

Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv transport, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet - hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere både områder - og det enkelte bygg?

Grønn Byggallianse, NGBC og FutureBuilt arrangerte denne uken frokostmøte om smart og grønn mobilitet.

Vi er inne i et paradigmeskifte som utfordrer bilens skjebne, sier Jan Tore Endresen i CityQ. CityQ står bak de blå by-syklene i Oslo.

Kjøretøy må lages på en annen måte fremover slik at det blir mer i tråd med det virkelighetsbilde vi har i dag fortsetter han. -Tenk at gatearealet i dag fylles med 95 % bildedikert plass. Slik kan vi ikke ha det!

-Det må deles mer og kostnadene må reduseres gjennom andre. Det viser seg at flere unge lar være å ta førerkort i dag, nettopp fordi det ikke er noen vits. De vil heller sykle eller ta kollektivt. Denne tankegangen er mer i tråd med hvordan de lever, og da er ikke bilen et naturlig valg for den yngre generasjonen.

Så spørsmålet er da: Hvordan kan vi overbevise «hvermansen» om å dele på bilen, og heller kjøpe en el-sykkel- eller en såkalt Light electric vehicle?

CityQ mener vi må ha moderne mobilitet, og tilrettelegge for sykling hjemme- og på arbeidsplassen. -Tenk at 50 % av alle kjøreturene til en gjennomsnitts nordmann er på under 5 km lange, og trenger man egentlig bil for en så kort tur?


Vestre BillingstadHelhetlig integrert mobilitetskonsept kalles det som utvikles på Vestre Billingstad de neste 10-15 årene. Her utvikler Ferd Eiendom et urbant og levende bomiljø nesten vis a vis IKEA på Slependen.

-Hvordan kan vi sørge for at folk velger bort bilen, spør Thorbjørn Barrett Sele i Ferd Eiendom - og hvorfor velge den bærekraftige løsningen som Ferd Eiendom her gjør? Jo, fordi det er den beste løsningen svarer Sele selv, og forteller at det brukes bortimot 2000,-kr per kvm på gang - og sykkelstier på Vestre Billingstad i dag. Nettopp fordi folk ikke skal kjøre bil, men heller gå eller sykle. Her vil det finnes en el-sykkel pool tilgjengelig for alle beboere. Ferd Eiendom mener nemlig at ved å legge til rette på en slik måte vil terskelen for å sette seg på en el-sykkel være langt lavere - og terskelen for å bruke bil høy. Det er ikke til rettelagt for bil, men man kan selvsagt ha bil om man vil, forteller Sele.

-Vi blir stadig vekk utfordret, så vi må planlegge og prioritere med andre mobiliseringsløsninger enn tidligere, og vi må sørge for å få inn sykkeltankegangen tidlig i prosessen. Først da kan vi levere det riktige produktet, avslutter Sele.


PremieringElisabeth Kolrud i Asker Kommune var hanket inn for å fortelle om Kistefossdammen barnehage i Asker, og hvordan kommunen inviterte 21 familier til å delta i en frivillig prøveordning ved den nye barnehagen. Utgangspunktet til kommunene var at 80 % leverte barna med bil, og målet var at flest mulig skulle levere barna på en miljøvennlig måte, enten via kollektivtransport, sykkelvogn eller el-sykkel. Alle som ble med fikk sponset utstyr eller månedskort, og satsene lå ved invitasjonen. Prosjektet var delfinansiert av Miljødirektoratet, hvilket selvfølgelig gjør det noe enklere.

Se her hvordan du kan få Miljødirektoratet med på å finansiere dine pilotprosjekter.

32 stykker ble med på pilotprosjektet i Asker kommune. 23 familier og 9 ansatte.

-Man kan vel si at premiering lønner seg, da er det enklere å få folk med seg. I tillegg må lederne i barnehagen gå frem som gode eksempler å være utelukkende positive, avslutter Kolrud.


SykkelbølgenVegard Forbergskog fra RFS arkitekter holdt et inspirerende innlegg om sikker og enkel sykkelparkering, og viste oss hvor fint det kan gjøres med enkle grep.

-Det skal være litt stas å sykle, sier Forbergskog, og ved å legge litt arbeid i en sykkelparkering kan det være med å bidra til at sykkelturen blir en god opplevelse!

Arkitekten gjorde publikum samtidig oppmerksomme på å tenke «hva annet kan dette brukes til» når man prosjekterer. Sykkelparkering er ikke nødvendigvis bare sykkelparkering, men også et sted man kan sette seg ned for å slappe av, eller bare nyte synet av godt arkitektonisk arbeid!

Vi heier på prosjekter som dette, bra jobba!

Frokostmøtet ble streamet og du kan se det i sin helhet i lenken under. Der finnes også presentasjoner til alle foredragsholderne.

http://byggalliansen.no/smart-og-gronn-mobilitet/

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.