Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Tags

Månedens prosjekt

Veikartet mot 2050

Månedens bygg mars 2016: DNB Næringseiendom AS - FB40

Månedens bygg mars 2016: DNB Næringseiendom AS - FB40

Nyheter   •   apr 01, 2016 14:33 CEST

«Miljøkontoret FB40» (Folke Bernadottes vei 40 i Bergen) er et av DNB NEs forbildebygg for rehabilitering av eksisterende kontorbygg. Både kriteriene for lavenergi og BREEAM NOR - Very Good - er ivaretatt og resultatet reflekterer selskapets overordnede strategier og mål innen energibruk og miljø, som skal gi leietakerne en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning.

Grønn Byggallianse lanserer tipshefte og veileder om forenkling av tekniske systemer

Grønn Byggallianse lanserer tipshefte og veileder om forenkling av tekniske systemer

Nyheter   •   apr 01, 2016 13:59 CEST

Grønn Byggallianse har gjennomført et prosjekt for å se på mulighetene og begrensningene i forenkling av tekniske systemer i bygg. Resultatene fra prosjektet er samlet i et tipshefte og en veileder. Tipsheftet gir en rask introduksjon, og veilederen gir en dypere innføring når man ønsker en detaljert innføring i mulighetene for forenklet design. Dokumentene kan lastes ned på byggalliansen.no.

Temamøte om overannshåndtering - Se presentasjonene her

Temamøte om overannshåndtering - Se presentasjonene her

Nyheter   •   mar 17, 2016 07:00 CET

3. mars kl 13-16. ​For å tilpasse seg klimaendringene med økte nedbørsmengder er det blitt mer fokus på overvannshåndtering og blågrønne løsninger. Byens femte fasade har blitt et begrep, og noen kommuner stiller krav til at nye bygg skal utnytte potensialet som er i takflaten.

Less is more? Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg 30. mars

Less is more? Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg 30. mars

Nyheter   •   mar 16, 2016 12:39 CET

Ambisiøse miljøbygg er blitt til rene økomaskiner med ofte overdimensjonerte tekniske anlegg som tar mye plass, er kostbare og krevende. Prosjektet handler om passiv klimatisering av bygg med betydelig redusert energiforbruk, lavere kostnader, høy kvalitet og som gir et godt innemiljø. Grønn Byggallianses presenterer sin nye veileder om avanserte versus enkle tekniske systemer.

​Workshop om eiendomssektorens veikart mot 2050, Parismålet og en ny sirkulær økonomi

​Workshop om eiendomssektorens veikart mot 2050, Parismålet og en ny sirkulær økonomi

Nyheter   •   mar 11, 2016 12:41 CET

Våren 2016 vil Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom utarbeide et veikart for hvordan eiendomssektoren kan oppfylle Parismålet om 40% utslippskutt innen 2030 og krav om økt ressursutnyttelse, samt nødvending utvikling for å nå nullutslipp i 2050. Som et ledd i arbeidet inviterer vi medlemmer i begge organisasjoner og noen eksterne fagspesialister til en workshop for å høre deres tanker og forslag.

Forum for drift av energisentraler

Forum for drift av energisentraler

Nyheter   •   mar 07, 2016 07:00 CET

Det etableres alt fler energisentraler av utbyggere, hvilket kan lede til utfordringer ved driften. Dette forum har som hensikt å få til et samarbeid mellom forskjellige aktører. Første møte blir hos Aspelin Ramm på Vulkan, der vi bl.a. vil bli orientert om energisentralen der, som ved hjelp av solfangere, varmepumper, spillvarme og 64 geobrønner forsyner bydelen med både varme og kjøling.

Standard Morgen: Prøvedrift

Standard Morgen: Prøvedrift

Nyheter   •   mar 02, 2016 12:34 CET

Standard Norge lanserer standarden NS 6450 Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner torsdag 31. mars og inviterer til frokostmøte torsdag 31. mars kl 0830-1030 (frokost fra 0800). Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo

Månedens bygg februar 2016: ​R. Kjeldsberg AS - Stålgården Nord

Månedens bygg februar 2016: ​R. Kjeldsberg AS - Stålgården Nord

Nyheter   •   feb 29, 2016 06:40 CET

Månedens bygg i februar er Stålgården nord på Sluppen i Trondheim, eiet av R. Kjeldsberg AS. Ferdigstilt i 2015 over åtte plan med et særpreget arkitektonisk uttrykk godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør. Med godt og stabilt inneklima og samtidig et lavt energiforbruk, et passivhus i energiklasse A, med et kombinert oppvarmings- og kjølesystem basert på termoaktive dekker (TABS).

Forum for driftsjefer

Forum for driftsjefer

Nyheter   •   feb 24, 2016 14:35 CET

Grønn Byggallianse inviterer til et nytt forum for de hovedansvarlige for overordnet drift av bygg. Dette er et lukket forum eksklusivt for medlemmer i Grønn Byggallianse. ​Hensikten med forumet er å bidra til erfaringsutveksling mellom de overordnet ansvarlige for bedriftens portefølje, og gi deltagerne muligheten til faglige diskusjoner for avansert drift med miljø som hovedfokus.

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Nyheter   •   feb 22, 2016 08:00 CET

Elektrisk oppvarming eller vannbåren varme? Kollektive energiløsninger som fjernvarme og utslippsfri elektrisitet eller egenproduksjon av all energi på egen tomt? Eller en kombinasjon av alt? Hva tjener samfunnet, miljøet og den enkelte byggherre i en utslippsfritt Norge i 2050?

Varmepumpekonferansen 2016:  8.-9. mars

Varmepumpekonferansen 2016: 8.-9. mars

Nyheter   •   feb 18, 2016 07:24 CET

Norsk Varmepumpeforening arrangerer 8. - 9. mars Varmepumpekonferansen 2016 på Quality Hotel Expo på Fornebu. Konferansen gir deg aktuelle foredrag, et overblikk over hva som skjer i bransjen og en gylden anledning til å knytte nye kontakter. Denne artikkelen gir deg den praktiske informasjonen du trenger for å melde deg på!

Höegh Eiendom hyller Grønn Byggallianse

Höegh Eiendom hyller Grønn Byggallianse

Nyheter   •   feb 17, 2016 11:52 CET

Eirik Thrygg, adm. direktør i Höegh Eiendom, uttaler seg i et intervju på estatenyheter.no, om at erfaringene fra Grønn Byggallianse er svært viktig. Han sier bl.a. at Grønn Byggallianse bidrar til å opplyse bransjen og til erfaringsdeling av gode løsninger slik at konsulenter, entreprenører og byggherrer nå har lært av hverandre og endret sine kravspesifikasjoner til det bedre.

Månedens bygg januar 2016:  Höegh Eiendom - Wergelandsveien 7

Månedens bygg januar 2016: Höegh Eiendom - Wergelandsveien 7

Nyheter   •   jan 25, 2016 11:37 CET

Månedens bygg januar 2016 – Wergelandsveien 7 ved Höegh Eiendom: «Dette har vi lykkes med fordi vi har hatt en god dialog med driften og brukere» Enova støtter ny teknologi innen byggenæringen i Norge, men det var i Slovenia at energiløsningen som tilfredsstiller kravene til neste generasjons kontorbygg fantes.

Kronikk: Er grønne bygg mer verdt enn tradisjonelle bygg?

Kronikk: Er grønne bygg mer verdt enn tradisjonelle bygg?

Nyheter   •   jan 18, 2016 09:34 CET

Internasjonal forskning dokumenterer at miljøsertifiserte bygg i USA, Australia og Europa oppnår høyere husleie, lavere driftskostnader og mye høyere transaksjonsverdi ved salg. Nå har Grønn Byggallianse inngått samarbeid med Høyskolen i Østfold for å kartlegge status i Norge, skriver Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse i en kronikk her på ITBaktuelt.

Vant Enovapris

Vant Enovapris

Nyheter   •   jan 13, 2016 09:41 CET

Lise Kristin Sunsby i Rom Eiendom hedret under Enovakonferansen!

Citycon Årets Grønne Driftsteam 2015

Citycon Årets Grønne Driftsteam 2015

Nyheter   •   nov 23, 2015 11:00 CET

God kontroll på inneklima, aktiv oppfølging ute hos leietakere og benchmarking mellom egne sentre, er noen av grunnene til at Citycon stakk av med prisen for Årets Grønne Driftsteam.