Gå videre til innhold
En ECOproduct-vurdering gir blant annet karakter for innhold av helse- og miljøfarlige stoffer og inneklima. Illustrasjonsfoto: Austin Distel/Unsplash.
En ECOproduct-vurdering gir blant annet karakter for innhold av helse- og miljøfarlige stoffer og inneklima. Illustrasjonsfoto: Austin Distel/Unsplash.

Nyhet -

​Ny versjon av ECOproduct med større vekt på ombruk

Riktig produktvalg er avgjørende for byggets miljøfotavtrykk. Sirkulærøkonomi får større plass når den nye versjonen av ECOproduct nå tar høyde for om produkter er egnet for ombruk og gjenvinning.

ECOproduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er. Metoden legger til rette for en helhetlig vurdering. Det hjelper ikke å velge et produkt med lave klimagassutslipp hvis det for eksempel er fullt av miljøgifter. Vurderingen er viktig beslutningsgrunnlag for produktvalg, men også viktig for å stimulere produsenter til stadig å utvikle mer miljøvennlige produkter.

Nylig fikk for eksempel Grønn Byggallianse-medlem Gilje Tre AS vurdert sine vinduer og skyvedører som ECOproduct.

Grønn Byggallianse eier ECOproduct-metoden og lanserer nå versjon fem. Det er styret i Grønn Byggallianse som vedtar versjonsendringer, men det er også etablert et rådgivende fagutvalg med representanter fra hele verdikjeden som gir styret gode innspill til endringene.

Mulighet for ombruk og materialgjenvinning premieres

En ECOproduct-vurdering gir i dag karakterer for: Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, Inneklima (avgassing fra produktet), Global oppvarming (klimagassutslipp ved produksjon) og Ressursbruk (Bruk av energi og råvarer under fremstilling).

Foruten en del mindre justeringer, er de største endringene i ny versjon at det innføres en ny karaktergivende kategori for hvor godt egnet produktet er for ombruk og materialgjenvinning. Dessuten splittes Ressursbruk i Bruk av energi og Bruk av råvarer, slik at bruk av bærekraftige råvarer synliggjøres bedre.

Strengere kriterier for helse- og miljøfarlige stoffer

I neste versjon strammes også kriteriene for området «helse- og miljøfarlige stoffer» inn.

ECOproduct vil etter dette være i tråd med CLP-forordningen.

Riktig produktvalg er avgjørende

Norsk Byggtjeneste har en kommersiell database der rundt 700 produkter er vurdert i tråd med ECOproduct-metoden, basert på EPD-data (Environmental Product Declaration).

- I ECOproduct-databasen kan prosjektene raskt og enkelt finne miljøvennlige produkter og EPD-er. Det er ingen grunn til å bruke mange konsulenttimer på å lete fram dette når det kan hentes med et tastetrykk, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Mer enn 50 % av klimagassutslippene i et byggs livsløp kommer fra produksjon av materialer. BREEAM-NOR tildeler poeng for bruk av bygningsprodukter som scorer bra i ECOproduct eller har et Svanemerke. Den nye ECOprodukt-versjonen vil kun påvirke BREEAM-prosjekter som registreres etter at denne nye versjonen formelt er implementert.

Den nye versjonen blir tilgjengelig på Grønn Byggallianse sine nettsider fra ettermiddagen fredag 29. mai. 

Emner

Tags


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Pressekontakt

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relaterte nyheter