Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Ny anskaffelsesveileder for å spesifisere miljøkrav til byggevarer

Nyhet   •   mai 27, 2016 11:38 CEST

Norwegian Green Building Council har nå lansert en anskaffelsesveileder som gjør det enklere for byggherrer å spesifisere miljøkrav ved innkjøp av byggevarer.

Veilederen inneholder konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav som byggherren kan implementere i sin bestilling eller beskrivelse. Veilederen er resultat av et Nordic Bulit-prosjekt som har har gått over to år. Prosjektet har i tillegg til veilederen utarbeidet flere nyttige rapporter, blant annet en brosjyre som informerer om EPD (Environmental Product Declaration) og hva den kan brukes til. Nordisk prosjektleder har vært Katharina Bramslev og norsk prosjektleder har vært Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareprodusentenes forening. Veilederen og andre publikasjoner fra prosjektet ligger tilgjengelig på NGBC sine nettsider. I forbindelse med lanseringen vil det arrangeres et 3-timers materialseminar som tar for seg de harmoniserte nordiske kriteriene, hvordan man kan stille og følge opp konkrete og hensiktsmessige materialkrav ved anskaffelser og hvordan materialkravene vil ivaretas i ny BREEAM-NOR manual. Seminaret arrangeres 22.juni i Oslo, og her kan du melde deg på.

Norwegian Green Building Council (NGBC) har gjennomført prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials, sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island. Anskaffelsesveilederen inneholder forslag til konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. Byggherren velger hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og kan klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter og er felles for de nordiske landene som har deltatt i prosjektet.

Det er nå et håp om at byggherrer i Norden tar disse harmoniserte kravene i bruk, slik at prosessen blir enklere og rimeligere for både bestiller og tilbyder. NGBC vil også ha nytte av arbeidet i BREEAM-NOR.

I Norge har også blant annet Sintef Byggforsk, Byggevareprodusentenes Forening og Grønn Byggallianse deltatt i prosjektet, som er finansiert av Nordic Innovation og deltagende partnere.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.