Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Månedens bygg februar 2016: ​R. Kjeldsberg AS - Stålgården Nord

Nyhet   •   feb 29, 2016 06:40 CET

Grønn Byggallianse trekker frem et bygg som kan være til inspirasjon og etterfølgelse. Månedens bygg i februar er: Stålgården nord på Sluppen i Trondheim, eiet av R. Kjeldsberg AS. 

Bygget ble ferdigstilt i 2015 over åtte plan med et særpreget arkitektonisk uttrykk godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør. 

R. Kjeldsberg AS står i spissen for et større transformasjonsprosjekt på Sluppen i Trondheim. Totalt eier Kjeldsberg ca 130 dekar som skal utvikles til sentrumsformål.

Siste ferdigstilt bygg er Stålgården Nord i Sluppenvegen 17B hvor de første leietakerne flyttet inn sommeren 2015. Bygget er et kontorbygg på 13 000 m2 fordelt på 6 etasjer over bakken samt sokkeletasje og kjeller. Tomten er en av Trondheims mest eksponerte og bygget er derfor gitt en særpreget arkitektur med bruk av håndslipte og syrefaste stålplater i fasadene.

Et viktig premiss for bygget har vært å sikre godt og stabilt inneklima og samtidig oppnå lavt energiforbruk. Bygget er et passivhus i energiklasse A, og er dessuten først ut i Norden med et kombinert oppvarmings- og kjølesystem basert på termoaktive dekker (TABS). Bygget utnytter de termiske egenskapene i plasstøpte dekker av betong. I betongdekkene er det innstøpt ca 70 000 m rør som frakter kjølt vann når bygget har kjølebehov og oppvarmet vann når bygget har varmebehov. Systemet utnytter små temperaturforskjeller og er derfor energibesparende. Kjøleenergi sikres gjennom tørrkjøler og varmepumpe. De termiske egenskapene til betongen gjør at temperaturglidning som følge av internlast sjelden overstiger 1 grad i løpet av dagen. Anlegget er prosjektert og bygd av K. Lund i samarbeid med rørleverandør Uponor og Multiconsult. Varme-/kjølesystemet har fått støtte fra Enova gjennom program for ny teknologi.

Valgte tekniske løsninger gir arealeffektive og fleksible løsninger. Med oppvarming i dekkene er det ikke behov for radiatorer, noe som gir økt fleksibilitet ved møblering og senere ombygging. Ventilasjonsanleggene kan også gjøres mer effektive siden de ikke må dimensjoneres for stor kjølekapasitet. Bygget har desentraliserte tekniske rom med to ventilasjonsaggregat i hver kontoretasje.

En mer inngående beskrivelse av varme- og kjølesystemet finnes her.

Bygget har seks tilnærmet identiske kontoretasjer. Blant leietakerne finner vi Statskraft, Fjordkraft, Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, Brekke & Strand Akustikk, ECT, Selvaag Bolig, Veidekke og EVRY.

Sentralt i bygget er det et stort atrium som går over sju etasjer, ned til restauranten i sokkeletasjen og byggets felles møtesenter. I kjelleren er det parkeringsplasser for bil og sykkel.

NCC har vært totalentreprenør og byggets arkitekt er ARC Arkitekter.

Fakta om Sluppen

Sluppen vil bli en del av et sammenhengende område for teknologibedrifter, forskning og undervisning som strekker seg fra Kalvskinnet, via Øya, Elgeseter, Gløshaugen, Lerkendal, Sorgenfri og til Sluppen.

Etablering av nye og eksisterende teknologibedrifter i dette området vil være utviklende for både utdanning, forskning og næringsliv, noe som igjen vil gjøre Trondheim mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt.

Sluppen skal utvikle seg til å bli en levende bydel som fungerer både på ettermiddag og kveld. Det blir derfor viktig at området får boliger, handels- og serviceareal.

Grøntområdene i Smidalen, Nidelven og åpningen av Fredlybekken gjør deler av området svært attraktivt for boligutvikling. Nærheten til undervisningsinstitusjonene gjør også området attraktivt for studentboliger.

Les mer om Sluppen her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.