Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Månedens bygg mai 2018: SiO - Nye Kringsjå studentboliger

Nyhet   •   mai 31, 2018 09:21 CEST

Olav M. Troviks vei 68 og 70: De to nye høyblokkene i tre sto ferdige våren 2018, og er på 11 respektive 9 etasjer. Første etasje i nr 70 skråner ned mot terrenget på baksiden.

Oslos høyeste trehus

Månedens bygg for mai 2018 er to massivtrebygg som utgjør første byggetrinn av utbyggingen av Kringsjå studentby med beliggenheten nær Marka og Sognsvann, rett ved Kringsjå T-banestasjon. Byggherre Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, har en urban friluftsstudentby som målsetting. 

Blokkene er på henholdsvis 11 og 9 etasjer og de høyeste trehusene i Oslo. Eiendomsdirektør Helge Christian Haugen forteller om prosjektet i en artikkel på bygg.no. Han sier at SiO vil benytte massivtre også i byggingen av nye familieboliger på Kringsjå, og forteller videre om lavere driftskostnader:

– De 49 geobrønnene som ble anlagt for noen år siden, erstattet den gamle brenselsfyrte varmeproduksjonen. Jordvarmen forsyner både dette og kommende byggetrinn med varmtvann. Videre er det lagt en større solcellepark på flere av takflatene.

– De nye treblokkene har et beregnet energiforbruk på 80 kWh, og behov for levert energi på 46 kWh. Det får vi til ved at halvparten av energien vil komme fra solceller og jordvarme, opplyser Haugen.

SiO har studentvelferd som formål, og studentene har flertall i styret. De er opptatte av å bidra til samfunnsmålet om en reduksjon av CO2-utslippene; mellom fire og fem millioner kroner av semesteravgiften 2017 investeres i solcelleanlegget på Kringsjå.

Til høsten kan studentene ta i bruk splitter nye uteområder 

Som en del av revitaliseringen av Kringsjå går SiO nå i gang med å utvikle uteområdene i studentbyen. Kringsjå Torg blir et samlingssted med sitteplasser, petanque, bordtennis og vannspeil som kan brukes som skøytebane om vinteren. Grøntområdet Frukthagen med trær og plantekasser, vil være stedet for ro og rekreasjon. Det kommer hengekøyer og fine sitteområder med muligheter for grilling. Det etableres en utendørs treningspark og en treningshinderløype.

- Vi har lyttet til hva studentene som bor på Kringsjå ønsker seg, og nå realiserer vi noen av disse ønskene, sier Vetle Bo Saga, student og styreleder i SiO.

I forbindelse med utbyggingen blir studentbyen bedre knyttet sammen med eksisterende gang- og sykkelveiforbindelser. Det er godt med sykkeloppstillingsplasser i sikre parkeringsområder med god belysning. 

Lenker for videre lesing

Byggene sett fra T-banen.

Baksiden på Olav M. Troviks vei 68.

Nye Kringsjå studentboliger er et prosjekt i FutureBuilt som omtaler prosjektet på nettsiden:

Overvann

For å ta høyde for økt nedbør og ekstremvær er det også stort fokus på overvannshåndteringen i området der vannet i størst mulig grad skal ledes til regnbed. Konstruksjonen gir robuste bygg som tåler de lokale værforholdene.

Klimagassutslipp

Klimagassutslippet for «som bygget» kan vise til 52 prosent lavere utslipp enn referansebygget, som er beregnet etter TEK10.

 • Fornybare energiløsninger
 • Passivhus
 • Bruk av massivtre
 • Lokal overvannshåndtering
 • Materialvalg med hensyn til klimagassutslipp og inneklima
 • Oppgraderte gang- og sykkelforbindelser
 • Tilrettelegging for sykkelparkering
 • NærT-bane

Energi

Målsetningen har vært at bygget skal oppnå nær-nullenerginivå i henhold til FuturueBuilts definisjon. Kringsjå studentby skal være tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann, og det er boret 49 energibrønner i løpet av 2014 og 2015.

Energiforsyning ved eksisterende varmesentral er en bergvarmepumpe, biooljebrenner og elkjel. Solceller bidrar med strøm til dette systemet. Det er beregnet et netto energibehov på 83,2 kWh/ m2 for begge byggene.

Prosjektet har oppnådd energikravene gjennom:

 • Energiforsyning ved eksisterende varmesentral: bergvarmepumpe, biooljebrenner og elkjele
 • Balansert ventilasjonssystem i alle arealer
 • LED-belysning
 • Lave varmetapstall
 • Roterende gjenvinner med gjenvinningsgrad > 83 prosent
 • Solceller

Konstruksjoner og materialbruk

Følgende tiltak er gjennomført for et godt inneklima og for å redusere klimagassutslippene

 • Bærende konstruksjon i massivtre
 • BREEAM-NOR MAT 01 – innhenting av EPD, EcoProduct og Svanemerkede produkter
 • Fokus på hygroskopiske materialer
 • Materialvurderinger underveis
 • LCA-beregninger
 • Arealeffektive løsninger ved bruk av Oslo kommunes kompaktboligveileder
 • Standardiserte løsninger og produkter for å forenkle bygging og drift, vedlikehold over tid, samt redusere avfall
 • Robust materialbruk

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.