Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Månedens bygg i februar 2018: LHL-sykehuset ved Aspelin Ramm

Nyhet   •   feb 28, 2018 15:12 CET

LHL-sykehuset: 28.500 m2 med til sammen 1.749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. Bilde Finn Ståle Felberg.

Gardermoen Campus - et knutepunkt for fremtidens helseløsninger

På Gardermoen Campus har man samlet nyskapende virksomheter innen helsesektoren for i felleskap å finne fremtidens helse- og velferdsløsninger. Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av og Hemfosa Samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm Eiendom AS. Arkitekt er Nordic - Office of Architecture.

Fremtidens helsevesen vil kreve mer brukerorienterte løsninger og ny velferdsteknologi, og innovasjonsmulighetene i norsk helsesektor er mange. Ved å samle ulike aktører i en felles helseklynge har man skapet en arena for samhandling og innovasjon.

Bygningene

De ferdigstilte bygningene setter en høy standard for arkitektonisk og miljømessig kvalitet. Sykehuset er fordelt på flere bygningsvolumer, bundet sammen av et sentralt midtbygg, med en tydelig deling av funksjoner i hvert sitt bygg. Arbeidsintensive arealer ligger mot adkomstsoner og torg, mens sykesenger, rehabiliteringsarealer og hotellsenger er plassert mot grøntarealer. Det typiske sykehus- eller institusjonspreget er tonet ned, noe bruken av mye treverk og glass i fasadene understøtter.

Knyttet til sykehusets sentrale midtbygg ligger Helsehuset som et selvstendig bygningsvolum, understreket både gjennom formspråk og materialbruk. Samtidig er bygget teknisk og funksjonelt knyttet opp mot sykehuset slik at det sikres en robusthet i fremtidig arealbruk. Også i Helsehuset er det lagt vekt på å skape gode arbeidsplasser med pasientbehandlingen i fokus.

Ambisjonen for de første byggetrinnene har vært å bli blant Norges mest klima- og energivennlige helsebygg. Med støtte fra Enova er det utviklet innovative energiløsninger som gjør at sykehuset vil spare energi tilsvarende 250 vanlige husstander, sammenlignet med hva forbruket hadde vært om sykehuset var blitt bygget etter dagens forskrifter.

Miljøfakta om LHL sykehuset og interkommunalt Helsesenter

  • Energiklasse A, herunder en rekke innovative energitiltak.
  • Varme og kjøling gjøres med en lokal energisentral, basert på fornybar energi fra grunnvann, varmepumper og spillvarme
  • I byggefasen ble byggoppvarmingen gjort med fornybare biopellets, i stedet for forurensende propanbrennere
  • Bussavganger hvert 15. minutt mellom Gardermoen Campus, Oslo Lufthavn og Jessheim
  • 84 ladestasjoner for elbiler
  • Investeringsstøtte på inntil 29,9 MNOK fra ENOVA for å gjennomføre innovative energitiltak.

Leietakerne

Disse aktørene er allerede på plass på Gardermoen Campus: LHL-sykehuset Gardermoen, Helsehuset, PTØ Norge og Vitusapoteket.

Medieomtale

Prosjektet har vært mye omtalt i media. Her følger et utdrag av omtalen som beskriver flere av byggets miljøkvaliteter.

Smart solskjerming

TU.no har intervjuet flere sentrale personer i byggefasen, bl.a. Isak Oksvold som er miljøsjef i Aspelin Ramm. Han forteller bl.a. om solskjermingen. - Istedenfor at persiennene går ned når det kommer sol på fasaden blir solavskjermingen oppe hvis det er behov varme. På den måten varmes rommet naturlig opp, samtidig som man sparer strømkostnader. Persiennene styres i kombinasjon med romtemperatur og tilstedeværelse i rommene, slik at oppvarming ikke går på bekostning av brukerne.

Sonestyrt ventilasjonsanlegg

Isak Oksvold forteller videre - Høye krav til hygiene gjør at det normalt ikke brukes roterende varmegjenvinnere i sykehusbygg. Ved å separere tilluft og avtrekk kan man overholde hygienekravene samtidig som man får en ventilasjonsløsning med høy varmegjenvinningseffekt.

I denne artikkelen på bygg.no får vi mer fakta om bygget. - I et sykehus er det ulike driftstider på ulike funksjoner. Vi ønsket å unngå ventilasjonsaggregater som må gå hele døgnet, fordi kun ett rom var i bruk. Inndelingen sørger for at temperatur og inneklima kan inndeles etter ulike pasienters behov. Gjenvinningsgraden på energi er opp imot 85 prosent, sier Trond Erik Sveen, direktør Prosjekt og utbygging i Aspelin Ramm.

Bruk av fjernvarme et tiltak for å redusere energibruken

Gardermoen har landets største grunnvannsreservoar, og man la ned store summer i å nyttiggjøre denne ressursen. Nå er det grunnvannet og varmepumpeteknologi som via en energisentral ikke bare leverer varme og kjøling til dette sykehuset, men som også er dimensjonert for eventuelle kommende utbygginger.

Oppvarmingen av bygningsmassen i byggeperioden ble også satt i et miljøperspektiv

I stedenfor bensin eller diesel gikk det med 650 tonn pellets for å få varmt vann til å sirkulere i radiatorer rundt i bygget. Pelletsløsningen sparte miljøet for et CO2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år.

Lenker

Se flere Månedens bygg her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.