Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Forum for drift av energisentraler

Nyhet   •   mar 07, 2016 07:00 CET

Flere av våre medlemsbedrifter har gitt uttrykk for et ønske om en møteplass for å diskutere og lære mer om drift spesielt av energisentraler. Vi oppretter nå et forum med hensikten å få til et samarbeid mellom forskjellige aktører og samtidig sette fokus på miljø. Første møte blir hos Aspelin Ramm på Vulkan, der vi bl.a. vil bli orientert om energisentralen der, som ved hjelp av solfangere, varmepumper, spillvarme og 64 geobrønner forsyner bydelen med både varme og kjøling. 

12. april 2016 inviteres medlemmer i Grønn Byggallianse til et eget forum for drift av energisentraler. Dette er et forum eksklusivt for de i våre medlemsbedrifter med hovedansvar for energisentraler, med målsetningen å la aktørene møtes til faglige "viderekommende"   fagdiskusjoner med miljø som hovedfokus. Planen er å møtes ca 2 ganger pr år til et tre timers møte, der vi vil ta opp spesifikke tema, by på faglige presentasjoner og ikke minst sette av tid til diskusjoner og erfaringsutveksling. Forumet blir knyttet opp mot Grønn Byggallianses driftsforum.

Her kan du lese programmet for første møte 12. april.

Isak Oksvold er direktør for miljø og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom AS som eier Vulkan energisentral. Han vil orientere om energisentralen som ved hjelp av solfangere, varmepumper, spillvarme og 64 geobrønner forsyner den nye bydelen ved Akerselva med både varme og kjøling.

Konseptet er energismart byutvikling, sier Oksvold, som anslår at den lokale løsningen vil gi om lag 60 prosent lavere energiforbruk.

Møtet holdes hos Aspelin Ramm Eiendom AS på Vulkan, kl 12-15.

Temaer og utforming av som kan være aktuelle å ta opp i forumet kan være:

  • Presentasjon av drift med energisentral og moderne energiteknologi hos noen av hovedaktørene blandt våre medlemsbedrifter
  • Erfaringer medlemmene har med drift
  • Erfaringsutveksling om forskjellig teknologibruk
  • De merkantile sidene: Fakturering, målere, konsesjon, tilsyn osv.
  • Risikoer i forbindelse ved valg av energiform og energisentral - offentlig uforutsigbarhet, populisme ift teknologivalg, forsyningssikkerhet
  • Offentlige krav - Hva skjer fremover? Tilknytningsplikt, levering tilbake på strømnett/fjernvarmenett, klassifisering etter Beredskapsforskrift, lovlighet ved teknologier, energikilder
  • Beredskap og samarbeid på beredskapsutstyr
  • Jus, prismekanismer, avtalevilkår
  • Med mere

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.