Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Drifteren er avgjørende for bygg som er gode for helsa, miljøet og lommeboka

Nyhet   •   nov 11, 2019 09:52 CET

– Drifterne er næringslivets superhelter, sa Katharina Th. Bramslev da hun åpnet Årets grønne driftskonferanse.

Forrige uke gikk Årets grønne driftskonferanse av stabelen. Der stod bærekraft for mennesker, miljø og økonomi på agendaen.

Drifterne fikk blant annet høre om Entras erfaringer med verktøy for å fremme helse i bygg.

Evija Izaka fra Entra fortalte om sertifiseringsordningene for helsefremmende bygg, WELL og Fitwel. Entra har nå testet Fitwel i et prosjekt.

– Foreløpig er WELL størst i USA, men vi tror at WELL vil komme til Norge. Ulemper med WELL er høy kostnad og at ordningen ikke er nok tilpasset norske forhold. Samtidig vil en WELL-sertifisering kunne gi høyere kundetilfredshet. Fitwel er WELLs «lillesøster», med nedskalerte krav. Dette kan være et enklere sted å starte, fortalte Izaka.

Grønn Byggallianse opplever en økende interesse for å dokumentere et byggs påvirkning på helse og også for disse sertifiseringsverktøyene. Grønn Byggallianse har holdt flere kurs om WELL og vil fortsette å spre kunnskap om både temaet generelt og om disse konkrete sertifiseringsordningene, men vi vil ikke forvalte dem slik vi forvalter BREEAM-NOR. 

Les mer om helsefremmende bygg og WELL her.

Evija Izaka er rådgiver driftsstøtte i Entra.

Hva betyr sertifisering for drift?

Driftskonferansen bød også på presentasjon av andre sertifiseringsordninger og hva miljøledelse betyr for den daglige driften. 

Rustam Arzumov, driftssjef i DNB Næringseiendom AS, delte erfaringer med BREEAM In-Use (BIU). Han ga flere konkrete tips til hvordan man kan jobbe godt med BIU, og løftet frem drifternes rolle i å få et godt resultat.

– For å få et godt sluttresultat i BREEAM In-Use, må driftsorganisasjonen kontinuerlig jobbe med å opprettholde og utvikle prosedyrer og rutiner, sa Arzumov. 

Les mer om BIU her.

Behovet må bestemme – ikke løsningen

Ingebjørg Foss Daee, rådgiver for ny teknologi og innovasjon i Entra, fortalte om de første driftserfaringene fra Powerhouse Brattørkaia. Hun trakk blant annet frem at driftere i smarte bygg må ha både «vanlig» driftskompetanse og mer IT-kompetanse enn i tradisjonell drift. I tillegg utfordret Foss Dae leverandører av smarte løsninger til å sette seg inn i drifterens sted.

– Vi opplever en del silotenkning, der mange leverandører skaper sine egne systemer som er krevende å koble sammen med andre systemer. I et smartbygg har vi veldig mange ulike løsninger, og summen blir et virvar å forholde seg til dersom ikke leverandørene tenker på de som skal drifte dette til slutt. Denne type utfordringer jobber vi en del med å løse nå, fortalte hun. 

Les mer om de smarte løsningene i Powerhouse her.

Høegh Eiendom delte erfaringer fra utviklingen av smartbygget på Hasle Linje.

– Ta utgangspunkt i hvilke behov brukerne og drifterne av bygget faktisk har, og hvilken verdi en såkalt smart løsning faktisk tilfører, sa markeds- og forretningsutvikler Jørgen Christoffer Flaa.

– En løsning er smart for oss dersom den tilfører verdi for mennesker, miljøet eller økonomi, sa energi- og miljørådgiver Jennifer Lamson.

Jørgen Christoffer Flaa og Jennifer Lamson fra Høegh Eiendom.

Driftere er avgjørende for å nå klima- og miljømål

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev åpnet konferansen ved å løfte frem drifternes nøkkelrolle i å nå mål om en mer bærekraftig bygg- og eiendomssektor.

– Det beste klimatiltaket er å ta vare på og foredle de byggene vi har, og da spiller drifterne en avgjørende rolle, sa daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev under konferansen.

Rådgiver Kjell Petter Småge forklarte at grønn eiendomsdrift dekker bredt.

– Energieffektivitet er viktig, men grønn drift handler om mer enn energi. Det handler for eksempel om å undersøke hvilken energi vi bruker i driften, hvilke transportmidler vi bruker, og hvem vi kjøper tjenester av. Som driftere må vi hele tiden etterspørre alternativer, sa Småge.

I kurset «Grønn eiendomsdrift» kan du fordype deg i ulike temaer innen grønn drift. Les mer om kurset her!

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.