Gå videre til innhold
Citycon Årets Grønne Driftsteam 2015

Nyhet -

Citycon Årets Grønne Driftsteam 2015

God kontroll på inneklima, aktiv oppfølging ute hos leietakere og benchmarking mellom egne sentre, er noen av grunnene til at Citycon stakk av med prisen for Årets Grønne Driftsteam.

Prisen ble delt ut for fjerde gang, under Grønn Byggallianses Driftkonferanse 18. november.

– Det er en ære å ta i mot denne prisen på vegne av alle drifterne ute på kjøpesentrene våre, sa teknisk direktør Bill Engeness da han tok i mot den sammen med teknisk sjef Calle Evenrud og driftssjef Edvard Haugom. Citycon vant prisen i skarp konkurranse med Aspelin Ramm Eiendom (team for Sven Oftedalsvei 10) og Entra (teamet for Havnelageret).

Styreleder Roy Frivoll i Grønn Byggallianse delte ut prisen.

Henger høyt

– Vi synes dette er en veldig viktig pris. Den har mye å si for å vise fram hva vi gjør i bransjen, og for de nominerte er det viktig at deres ansatte får anerkjennelse og synlighet. Årets Grønne Driftsteam er et godt verktøy for å markedsføre forvaltning i markedet. Vi opplever at prisen henger høyt, sier Frivoll, til daglig forvaltningsdirektør i Avantor. I 2012 vant Avantor Eiendomsforvaltning selv prisen.

Benchmarking og Breeam In Use

Frivoll opplyser at juryen karakteriserer konkurransen som svært jevn mellom de tre toppnominerte – alle har god driftsfokus og gode miljøresultater. Citycon utmerker seg likevel litt ekstra.

– Teamet har god kontroll på inneklimaet og er aktivt ute og sjekker hos leietagerne hvordan status er. Det har implementert ”Friskhetsgrad”, har kontinuerlig sjekk av EOS, og benchmarker mellom egne sentre, utdyper Frivoll. Andre punkter juryen fremhever, er at teamet stiller krav til leverandører, ønsker å påvirke dem og skape en grønn kultur.

– Årets Grønne Driftsteam er et forbilde innen eiendomsbransjen og sertifiserer alle sine senter etter Breeam In Use, fastslår Frivoll. I første fase skal 18 av de 34 kjøpesentrene i Norge sertifiseres etter dette miljøverktøyet

Busstur til renovatør

Også i forhold til avfallshåndtering utmerker Citycon seg, blant annet fordi de arrangerer bussturer til renovatør hvor restavfall tømmes ut og ansatte og leietakere får sortere selv.

– Mange får en aha-opplevelse – det er lærerikt å se hvor avfallet ender, forteller Engeness. Foruten best mulig sortering, er det også et mål å senke avfallsmengdene. Citycon jobber også med å kartlegge reisevei for sine kunder, og prøver aktivt å øke kollektivandel. Kollektivandelen er en del av CO2-regnskapet for kjøpesentrene.

– Nå gleder vi oss til å spre den gode nyheten om prisen internt, sier Engeness.

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352