Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Månedens bygg januar 2016: Höegh Eiendom - Wergelandsveien 7

Nyhet   •   jan 25, 2016 11:37 CET

60 prosent energibesparelse med ny teknologi


Månedens bygg januar 2016 – Wergelandsveien 7 ved Höegh Eiendom:

«Dette har vi lykkes med fordi vi har hatt en god dialog med driften og brukere»


Enova støtter ny teknologi innen byggenæringen i Norge, men det var i Slovenia at energiløsningen som tilfredsstiller kravene til neste generasjons kontorbygg fantes.

Av de totalt 3,1 milliardene Enova bevilget i 2014, gikk kun 21 millioner til ny teknologi i byggenæringen. Enova har gitt klart utrykk for at dette er for lavt, og at de gjerne skulle ha bevilget flere midler til til dette viktige feltet.

Enova jobber med å stimulere og til en miljøvennlig omlegging av energibruk og -produksjon, blant annet gjennom å støtte markedsintroduksjon av innovativ energiteknologi i kontorbygg. Disse skal bidra til energieffektivisering eller økt produksjon av fornybar energi i Norge. Men det satses ikke nok på ny teknologi i en heller konservativ norsk byggenæring.

Ny teknologi i Slovenia

I EU-landet Slovenia har industriselskapet Trimo utviklet originale og komplette løsninger for stålkonstruksjoner og flyttbare byggeløsninger i mer enn 50 år. De siste årene har forsknings- og utviklingsavdelingen utviklet en fasadeteknologi – Qbiss Air – som har seks lag med glass som kan være et viktig bidrag til å løse fremtidens energiutfordringer. Dette er en helt ny teknologi som skal gi store energibesparelser.

– Dette er verdens varmeste kontorfasade, sier sivilarkitekt og gründer Atle Geving i det norske selskapet Isolag, som distribuerer disse fasadeløsningene i Norden.

Geving mener at Slovenia ligger foran når det gjelder nytekning innen energieffektive fasader, men sier at det er krevende å introdusere nye teknologier i Norge.

– Jeg opplever at totalentreprenørene i for stor grad prioriterer kostnader og ikke miljø og energieffektive løsninger. Det er synd å observere at det som definerer kvalitet i prosjekter ofte blir en salderingspost, sier den norske gründeren.

Geving mener at byggherrene i større grad må kreve at de deler av bygget som definere byggets kvaliteter miljømessig – men også estetisk – må sikres tidligere i prosessen slik at byggherrens intensjoner skal kunne blir ivaretatt.

Ny teknologi

Eiendomsselskapet Höegh Eiendom hadde en lang kravliste når det skulle rehabilitere sitt heleide kontorbygg i i Wergelandsveien 7 i Oslo. Höegh Eiendom valgte fasadeteknologien Qbiss Air.Se artikkel på nyhetsrommet til Höegh Eiendom.

– Kravet om lavenergistandard bød på utfordringer, og ikke minst at antikvariske hensyn med at det ikke skulle utføres tilleggsisolering av eksponerte betongvegger, sier prosjektleder Øyvind Meyer Kristiansen i Höegh Eiendom. Fasadene som skulle erstatte de gamle glassene, og måtte derfor ha svært høy isolasjonsevne.

– Vi sto derfor overfor valget med konvensjonell eller ny teknologi, sier Kristiansen.
Valget falt derfor på Isolags løsning med ny Qbiss Air-teknologi uten utvendig solskjerming og med redusert fasadetykkelse. Det utløste en støtte på 16,2 millioner kroner fra Enova innen området ny teknologi og tilfredsstilte de antikvariske verdiene.

Store energibesparelser

Höegh Eiendom klarte dermed å beholde gammel tradisjon med ny teknologi. Men for å tilfredsstille lavenergikravet ville en konvensjonelle løsningen krevd en påfôringsvegg på 60 cm, mot kun rundt 30 cm i den nye teknologien fra Slovenia. Qbiss Air-teknologi har kvaliteter som gir store besparelser.

– Beregninger viser at energibesparelsen i dette prosjektet i Wergelandsveien 7 er på rundt 60 prosent årlig, og det gir gode penger i kassen til utleiere og eiendoms-besitterne, sier Geving.

Dette er musikk i ørene til Enova som jobber med at kontorbygg skal bruke mindre energi. For å nå lavutslipp-samfunnet er det helt avgjørende at Norge utvikler og tar i bruk ny teknologi.

Enova så på Isolag og Höegh Eiendoms energieffektiv løsning for Wergelandsveien 7 som et prakteksempel på en løsningen som fortjente Enova-støtte.

Kontaktpersoner

Atle Geving
Daglig leder Isolag AS
atle.geving@isolag.no
Tlf 930 04 622

Espen Sletvold
Kommunikasjonsrådgiver, Enova
espen.sletvold@enova.no
Tlf 971 28 188

Les mer om Wergelandsveien 7 her
Derfor satser vi på energismarte bygg av prosjektleder Øyvind Meyer Kristiansen
Mer om prosjektet, med fokus på isolasjon

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.