Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Tags

Miljøvennlige materialer - stegnormen og veien videre

Materialforum 12. februar 2019 endte i en oversikt der alle veilederne om miljøvennlige materialer, ble satt opp i system i stegnormen. Grønn byggallianse vil jobbe med å lage et virtuelt kart på sine nettsider som viser hvilken veileder som kan benyttes i de ulike stegene og hvordan den kan brukes i prosjekt.