Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Tags

Standard kravspesifikasjon for tilpassede, eksisterende lokaler

Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova lanserer ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler 1/9 2016. Dette vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått. For utleieprosesser uten bruk av leietakerrådgivere lanserer vi to standarder - dette er standard for tilpassede, eksisterende lokaler.

Standard kravspesifikasjon for nye/totalrehabiliterte kontorlokaler

Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova lanserer ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler 1/9 2016. Dette vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått. For utleieprosesser uten bruk av leietakerrådgivere lanserer vi to standarder - dette er standard for nye/totalrehabiliterte lokaler.

Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova lanserer ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler 1/9 2016. Dette vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått. For leieprosesser med profesjonell bistand lanseres en veileder for valg av ambisjonsnivå og konkretisering av tilhørende funksjonskrav.

Fang energityven instruks påmelding av bygg

​Ventilasjon-, varme- og lysanlegg som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og kassaapparater som står på. Det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til yrkesbygget er låst og de ansatte er gått hjem. Fang Energityven er et enkelt, men virkningsfullt tiltak som frembringer bevissthet og resultater. Fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg i hele Norge.

Fang Energityven invitasjon

Fang Energityven invitasjon

Dokumenter   •   26-08-2016 15:02 CEST

​Ventilasjon-, varme- og lysanlegg som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og kassaapparater som står på. Det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til yrkesbygget er låst og de ansatte er gått hjem. Fang Energityven er et enkelt, men virkningsfullt tiltak som frembringer bevissthet og resultater. Fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg i hele Norge.

Program studietur for driftsansvarlige 23.-25. august
Studietur til København - for driftsansvarlige for et eller flere bygg

23.-25. august: I samarbeid med Energistyrelsen i Danmark, har vi lagt opp til en innholdsrik studietur. Temaer: Organisering av drift Kompetansekrav til driftere Inneklima Energieffektivitet og andre tekniske krav Vi vil også bli orientert om hvordan danskene gjennom Energistyrelsen og eiendomsselskapene jobber kravsetting til drift av bygninger.

Merverdien av grønne bygg

Dokumenter   •   27-05-2016 16:51 CEST

ISO-standarden som kom i 2012 slår fast at det bærekraftige bygget må adressere alle de 3 bærekraft-pilarene: Økonomi, miljø og brukervelferd. Samtidig angis det 14 ulike hovedområder som må inngå for å sikre tilstrekkelig miljøfaglig bredde. Forskningsprosjektet «Merverdien av grønne bygg» er i gang med en undersøkelse for å kartlegge kunnskap blant aktører i det norske byggemarkedet.

Oslo kommunes miljøstrategi 2016-2020

Oslo kommunes miljøstrategi 2016-2020

Dokumenter   •   28-04-2016 13:10 CEST

Omsorgsbygg satser tungt på plusshus, økologi og reduksjon av klimagassutslipp i sin nye miljøstrategi som peker ut veien for de fire neste årene. Strategien viderefører satsingen på BREEAM-NOR som kvalitets- og miljøstyringsverktøy, energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse og ambisiøse mål for nybygg og rehabiliteringer. Takarealet skal utnyttes til mer enn en del av klimaskallet.

Program Riktig med en gang Tour

Program Riktig med en gang Tour

Dokumenter   •   24-02-2016 14:59 CET

FB40 - BREEAM-sertifisering og miljømål

Dokumenter   •   04-04-2016 07:13 CEST

FB40 v DNB Eiendom - BREEAM-sertifisering og miljømål

DNB FB40

Dokumenter   •   04-04-2016 07:10 CEST

En presentasjon om "Miljøkontoret FB40".

FB 40 - Fyllingsdalen Bergen

FB 40 - Fyllingsdalen Bergen

Dokumenter   •   04-04-2016 07:07 CEST

En presentasjon om Månedens bygg mars 2016.

Temamøte overvann - Grønne taket på Fornebu - Heidi Lyngstad, KLP
Temamøte overvann - Ny Norsk Standard for grønne tak - Hanne G Wells, Standard Norge
Temamøte overvann - Håndtering av overflatevann - Bent Christen Braskerud, Oslo kommune
Temamøte Overvann - Blå-Grønn faktor - Pedro Ardila, Bærum kommune
Temamøte Overvann - Innledning - Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse
Årsmøte Grønn Byggallianse 7. april 2016

Dette møtet er forbeholdt medlemmer i Grønn Byggallianse

Forum for drift av energisentraler - Program 12. april 2016

Det etableres alt fler energisentraler av utbyggere, hvilket kan lede til utfordringer ved driften. Dette forum har som hensikt å få til et samarbeid mellom forskjellige aktører. Første møte blir hos Aspelin Ramm på Vulkan, der vi bl.a. vil bli orientert om energisentralen der, som ved hjelp av solfangere, varmepumper, spillvarme og 64 geobrønner forsyner bydelen med både varme og kjøling.