Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Tags

Miljøvennlige materialer - stegnormen og veien videre

Materialforum 12. februar 2019 endte i en oversikt der alle veilederne om miljøvennlige materialer, ble satt opp i system i stegnormen. Grønn byggallianse vil jobbe med å lage et virtuelt kart på sine nettsider som viser hvilken veileder som kan benyttes i de ulike stegene og hvordan den kan brukes i prosjekt.

Hvordan designe fremtidens byer?

Hvordan designe fremtidens byer?

Dokumenter   •   20-03-2018 10:21 CET

Business-as-usual en risikosport

Business-as-usual en risikosport

Dokumenter   •   27-02-2018 09:57 CET

​I en kronikk i Finansavisen, setter Katharina Bramslev, sammen med Tor Inge Hjemdal i Doga og rådgiver Roar Smelhus, søkelyset på byggebransjens evne til forandring og utvikling. De mener at viljen til å gjøre endringer er liten, i tider med god inntjening, og anbefaler at det etableres et fond for testing og eksperimentering i tidligfase i prosjekter, etter modell fra f.eks. kunstfeltet.

Frokostmøte om BREEAM. Presentasjon Anders Nohre-Walldèn
Vedal implementerer bærekraft i sin prosjektmodell. Av Marie Winsvold
Hvordan få prosjekter til å jobbe bærekraftig? Av Una Myklebust Halvorsen
Presentasjon fra Tor Atle Gjerde, Caverion

Frokostmøte om EPD og tekniske installasjoner.

Presentasjon fra Morten Dybesland, Statsbygg
Presentasjon fra Eivind Selvig, klimagassregnskap
Presentasjon fra Lisa Marie Erlandsen - frokostmøte om avfallshåndtering
Presentasjon fra Anne-Sigrid Nordby - frokostmøte om avfallshåndtering
Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse ga innspill til ny energimerkeordning

Olje- og energidepartementet ønsker å videreutvikle Energimerkeordningen. I den anledning inviterte de til møte for å få innspill fra næringen og andre aktuelle interessenter. I samarbeid med våre medlemmer utarbeidet Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse et innspillsnotat som ble presentert på møtet.

Kjell Hantho - Mr Mengderegulering - holder foredrag på Årets grønne driftskonferanse 2017, 14. november
Program Riktig med en gang 2017 - Oslo

Program Riktig med en gang 2017 - Oslo

Dokumenter   •   27-03-2017 15:29 CEST

Grønn Byggallianse, Integra, Norsk Eiendom, NGBC, Bygg 21 og Standard Online inviterer til årets "Riktig med en gang" i Oslo. Konferansen er for ansatte innen eiendom og drift, deres rådgivere og leverandører av bygningsautomatisering/tekniske installasjoner. Vi ønsker å bidra til åpen dialog og mer læringmellom partene i byggesaker. Ditt bidrag vil danne grunnlaget for forbedring i bransjen.

Studietur til København - program

Studietur til København - program

Dokumenter   •   28-02-2017 12:02 CET

Grønn Byggallianse inviterer til åpen studietur om bærekraftig by- og områdeutvikling. Vi har lagt opp til et program som byr på flere spennende og inspirerende prosjekter, og vi besøker bygg og områder som viser til både miljømessig og økonomisk bærekraft. Vi vil se på utvikling av tidligere industriområder, innovative rehabiliteringsprosjekter og masterplan for nye områder.

Studietur til København 2.-5. mai: Bærekraftig by- og områdeutvikling

Grønn Byggallianse inviterer til studietur om bærekraftig by- og områdeutvikling. Vi har lagt opp til et program som byr på spennende og inspirerende prosjekter. Vi besøker det store utviklingsområde i Nordhavn, som ivaretas av utviklingsselskapet By & Havn. Vi starter i utstillingen “Himmel og Hav”, som gir et godt overblikk over Københavns nye bydel ved vannet.

Program Årets grønne driftkonferanse 2016
Årets Grønne Driftsteam 2016

Årets Grønne Driftsteam 2016

Dokumenter   •   06-09-2016 07:59 CEST

​Et godt driftsteam har som oppgave å bedre miljøprestasjonene ved drift av bygg. Grønn Byggallianse ønsker å støtte dette viktige arbeidet, og deler nå for femte gang ut prisen Årets Grønne Driftsteam. Prisen skal tildeles et driftsteam som har vært til inspirasjon for andre og som utmerker seg gjennom sitt arbeid med å redusere miljøbelastningen fra drift av bygg. Frist 19/6 for nominasjoner

Program Forum for driftssjefer 21. september

Grønn Byggallianse inviterer til et nytt forum for hovedansvarlige for drift av samtlige bygg i en av våre medlemsbedrifter. Hensikten er å møte andre med samme funksjon og delta i fagdiskusjoner for «viderekommende» med miljø som hovedfokus. Forumet gir innspill til samling og studietur fordriftere samt Driftskonferansen.