Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

​Leder: Bygg og eiendom er den glemte klimakjempen

Blogginnlegg   •   mai 20, 2020 17:51 CEST

Daglig leder Katharina Th. Bramslev.

Som den viktigste premissgiveren for utslipp fra industri-, energi- og transportsektoren, er bygg og eiendom en klimakjempe. Kjempen er i ferd med å våkne, og om myndighetene får opp øynene for vår sektor, kan vi sammen få til klimakutt som virkelig monner.

Av: Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Bygg og eiendom har små egne direkte utslipp. Samtidig er vi den viktigste premissgiveren for både industri-, transport- og energisektoren: 

  • 40 % av alle materialer som produseres av industrien, kjøpes av bygge- og eiendomssektoren.
  • Plassering av bygg og tilrettelegging for ulike transportformer er viktigste premissgiver for transportsektoren.
  • 19 % av all trafikk i eksempelvis Oslo er bygge- og anleggstrafikk.
  • 40 % av all energibruk i Norge går til drift av bygg.

Til tross for dette reflekteres vår sektors miljøpotesial i liten grad i nasjonalbudsjettet eller i regjeringens viktige verktøykasse for klimakutt, Klimakur 2030. Derfor kaller vi oss den glemte klimakjempen.

Still riktige krav tidlig og tydelig

Styremedlem i Grønn Byggallianse og leder i Stor-Oslo Eiendom, Mathis Grimstad, mener at bygg og eiendom er sektoren for den som vil gjøre en forskjell. Det har han rett i.

Våre medlemmer kan bidra til et stort jafs i nødvendige nasjonale klimakutt. 

Følg for eksempel denne lavkarbodietten for å redusere klimagassutslipp med 20 %, uten at det trenger å koste mer. 

Les også hvordan månedens prosjekt Nye Horten vgs, som har BREEAM-NOR Outstanding-sertifikat, reduserte klimagassutslippene med over 40 %.

Kjempen våkner, men må få opp farten

Vi har gode rapporter og utredninger som viser at noe av det som vil gi størst effekt er:

  1. Å rive mindre – bruk Tenk deg om før du river.
  2. Å ombruke flere materialer.
  3. Å redusere avfallet ved bygging – bruk Hvordan planlegge for mindre avfall.
  4. Å velge løsninger og byggevarer som gir lave utslipp i et livsløpsperspektiv- bruk Grønn Materialguide og ECOproduct.
  5. Å ha 100 % fossilfrie og snart helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – bruk Veileder for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

Mange i næringen gjør allerede mange av disse tiltakene. Blant annet har 50 eiendomsselskap signert på at de vil følge strakstiltakene i Eiendomsektorens veikart mot 2050, der mye av dette er adressert.

Disse 50 selskapene representerer over 20% av alt næringsareal i Norge, samt en stor andel av nye boligblokker. For å nå våre klimamål, må vi likevel øke hastigheten og ambisjonsnivået og få med flere aktører.

Kan hjelpe Norge ut av krisa

Grønn Byggallianse jobber aktivt for å få den glemte klimakjempen ut av skyggene. I vår har vi blant annet spilt inn viktige tiltak regjeringen kan gjøre både når Klimakur 2030 skal ut i livet og når kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup jobber med våre rammebetingelser. 

Vi foreslår blant annet gulrøtter for dokumentert grønne bygg som fast-track i byggesaksbehandlingen, lavere byggesaksgebyr og lavere eiendomsskatt. 

BREEEAM-sertifisering er en dokumentasjon på at bygget har implementert miljøtiltak i bred forstand. BREEAM premierer klimakutt fra materialer, energibruk og transport, men krever at prosjektene samtidig jobber med andre viktige hensyn som biologisk mangfold, ressurseffektivisering og godt inneklima.

I disse dager staker regjeringen ut kursen ut av krisen for norsk økonomi, samtidig som den skal sette oss bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet.

Vi har blant annet foreslått en grønn vridning av MVA-avgift og dokumentavgift i nasjonalbudsjettet. I tillegg mener vi at støtten gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet kan spisses mer mot grønn omstilling i vår sektor. Hele innspillet kan du lese her.

Vi oppfordrer norske myndigheter til å gjøre som EU i Green Deal: Få øynene opp for at klimakjempen bygg og eiendom er blant nøkkelsektorene for å nå våre klimamål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.