Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

FoU-innsikt 5: Grønne svensker er glade svensker

Blogginnlegg   •   mai 31, 2018 14:35 CEST

Bilde: Vasakronan/White

I et svensk forskningsprosjekt gjør deltagerne samme oppgaver i lokaler i bygg med miljøklassifisering og i bygg uten miljøfokus, og lokalene de sitter i har nøyaktig samme temperatur og luftkvalitet. Hvor fornøyde de er med lufttemperaturen er likevel forskjellig. Leietagere med et miljøengasjement, er mer fornøyd med temperaturen når de sitter og gjør oppgaver i grønne bygg enn i bygg uten miljøfokus. 18 andre artikler støtter konklusjonen, og viser at de grønne byggene har en supporterklubb som er "grønn-partiske" – en supporterklubb som det vel er sannsynlig at stadig får flere medlemmer.

Av Kjetil Novang Gulbrandsen

Artikkelen «Occupant perception of “green” buildings: Distinguishing physical and psychological factors» belyser hvordan leietageres miljøengasjement påvirker hvor fornøyde de er. Deltagerne gjennomfører identiske oppgaver i bygg med «green label» og lavt CO2-fotavtrykk, og i bygg med høyt CO2-fotavtrykk. I begge bygg er inneklima-forholdene helt identiske. Konklusjonen er klar: Deltagere som svarte at de hadde et miljøengasjement, var mer fornøyde med termiske forhold - og med inneklima generelt - når testene ble gjennomført i miljømerkede bygg. De som svarer at de ikke er opptatt av miljøspørsmål, svarer det samme uavhengig av hvilket bygg de sitter i.

Våre forskrifter fokuserer på tilfredshet, og oppfølging av luftkvalitet og termisk komfort er basert på brukers opplevelse. Det vil si at en subjektiv opplevelse ikke nødvendigvis er målbar. Det vil si at vi er i tråd med TEK sine prinsipper når de miljøengasjerte leietagerne viser seg å være det grønne byggets supporterklubb – partiske og fornøyde. Så her kan eier servere hva som helst? Neida: Når temperaturene ligger over de 26 gradene som er vanlig grense i Norge, så er hjemmesupporterne like lite fornøyd også med «eget hjemmelag» – «green label» bygget. Så kan vi tenke litt – helt uvitenskapelig - på hvor sannsynlig det er de miljø-likegyldige som vil dominere eiers kundemasse i tiden framover.

At det er en svensk artikkel er spennende i seg selv. Det er nært oss, og det er faktisk ganske sjelden at Skandinavia dukker opp som fødested for vitenskapelige artikler som tar for seg overordnede spørsmål knyttet til grønne bygg. Et svensk fenomen? Neppe. Konklusjonen om at holdning påvirker opplevelse støttes av ikke mindre enn 18 andre artikler referert til i artikkelen.

Lenker for videre lesing

Hva er FoU-innsikt? Artikler innen forskning og utvikling utgjør vår mest pålitelige kilde til faginformasjon, og gir innsikt som er viktig når strategier skal formes. Det kreves abonnement på kostbare databaser dersom man skal ha tilgang. Vi ønsker å bidra til spredning av de mest interessante artiklene fra et utvalg på over 400 forskningsartikler innen bærekraftige bygninger. Resultatet publiserer vi fortløpende gjennom våre nyheter "FoU-innsikt", og forsøker samtidig å koble innholdet til aktuelle utfordringer i norsk byggenæring. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.