Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

FoU-innsikt 2: De 7 viktigste kriteriene for å lykkes med grønne byggprosjekt

Blogginnlegg   •   apr 25, 2018 08:19 CEST

Gullhaug torg - Byggherre: Avantor - Arkitekt/illustrasjon: Snøhetta.

Analyse av 28 internasjonale forskningsartikler identifiserte de 7 viktigste kriteriene for å lykkes med grønne byggprosjekt. På topp troner tydelige mål, og målenes forankring i toppledelsen

Av Kjetil Novang Gulbrandsen

Artikkelen "Indicators of owner commitment for successful delivery of green building projects” fra 2015 identifiserer følgende suksesskriterier:

  1. Sørge for tydelige mål om hva eier ønsker å oppnå med det grønne bygget.
  2. Forankre prosjektets mål i eierorganisasjonens toppledelse.
  3. Sikre at prosjektdeltagere kontraheres til riktig tid og sikre gode samarbeidsbetingelser.
  4. Etablere og bekjentgjøre målsetninger tidlig i prosjektet.
  5. Sikre god bærekraftkompetanse i prosjektteamet.
  6. Kontrahere ekspertise for å planlegge og følge opp idriftssettelse.
  7. Legge til rette for prosjektdeltageres innovasjon.

Grunnlaget for de utvalgte 28 forskningsartiklene var et utvalg på så mye som 216 vitenskapelige artikler utført i tidsrommet 2006 – 2015. Artikler som oppsummerer arbeid gjort innenfor et område, er en slags FoU-gull blant svært mange artikler. Med et så bredt grunnlag vil man fange opp viktige momenter og trender.

Oppsummeringen er en svært sterk understreking av hvor viktig prosessen er for lykkes: Tydelige og omforente mål kombinert med riktig kompetanse til riktig tid. Disse suksesskriteriene legger til rette for å oppnå samsvar mellom mål og faktisk ytelse i drift. Sammendraget av artikkelen kan du lese her.

Dessverre er det ikke tillatt å gjengi artikkelen i sin helhet, men du kan laste den ned fra forskningsdatabasen mot betaling.

Hva er FoU-innsikt? Artikler innen forskning og utvikling utgjør vår mest pålitelige kilde til faginformasjon, og gir innsikt som er viktig når strategier skal formes. Det kreves abonnement på kostbare databaser dersom man skal ha tilgang. Vi ønsker å bidra til spredning av de mest interessante artiklene fra et utvalg på over 400 forskningsartikler innen bærekraftige bygninger. Resultatet publiserer vi fortløpende gjennom våre nyheter "FoU-innsikt", og forsøker samtidig å koble innholdet til aktuelle utfordringer i norsk byggenæring. God lesning.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.